Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als professioneel advies. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, accuraat en up-to-date is.

Gebruik van de website

Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de website of de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze inhoud te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als u vragen heeft over deze disclaimer of de informatie op deze website, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.